[Raiden Labo] Omae No Drill De Chitsu Oku Wo Tsuke! (English)-