[Shimimaru] Itadaki! Seito Shidou-[紙魚丸] いただき!生徒指導 前・後編