[tougarashi hideyu] nanairo tougarashi (Chinese)-[唐辛子ひでゆ] 七色唐辛子 (Chinese)